Outplacement

TRIA Loopbaanadvies biedt een outplacementtraject dat op maat wordt ingericht, rekening houdend met vaardigheden- en opleidingsniveau van de kandidaat.

Bij aanvang van het begeleidingstraject stelt de adviseur samen met de kandidaat een plan van aanpak op. Hierdoor worden wederzijds verwachtingen helder weergegeven. In dit plan komen zowel heden, verleden als toekomst aan de orde. Zo wordt ook aandacht besteed aan acceptatie van de situatie waarin de medewerker is beland en reflectie op de gevolgen van de gedwongen keuze om de organisatie te verlaten. Met behulp van verschillende onderzoeken worden competenties en interesses vastgelegd. Er wordt mogelijk in een nieuwe beroepsrichting in kaart gebracht met een opleidingsadvies. In overleg met de adviseur wordt het tempo in het traject bepaald.

Kandidaat kan beslissen dat zijn werkgever niet inhoudelijk op de hoogte wordt gebracht in het outplacementtraject. Hiermee zal de werkgever dan in hoofdlijnen van de vorderingen op de hoogte worden gehouden.

Belangrijkste succesfactor is de intrinsieke motivatie van de kandidaat. Verder zijn een goede samenwerking en afstemming tussen de betrokkenen van belang.