Re-integratie

Het 2e spoor re-integratie traject wordt van A tot Z door dezelfde adviseur afgehandeld. Dit betekent korte communicatielijnen en persoonlijke betrokkenheid met voldoende aandacht voor de kandidaat. Het 2e spoor re-integratie traject bij TRIA Loopbaanadvies bestaat uit de volgende fases:

Fase 1: Zelfanalyse en beroepenoriëntatie

Wij begrijpen dat langdurig ziek zijn en niet terug kunnen keren in je huidige functie veel met zich mee brengt. Aan het begin van het 2e spoor re-integratietraject staan we hier dan ook bij stil. In gesprekken met de adviseur leer je de huidige situatie te accepteren. Daarna wordt de omslag naar de toekomst gemaakt. Wij kijken naar je beperkingen en zoeken naar de mogelijkheden. De adviseur legt jouw mogelijkheden vast in het plan van aanpak. Tevens breng je samen met de adviseur je competenties, interesses en kwaliteiten in jouw huidige situatie in kaart. Uit deze analyse volgt een gedegen advies over beroepen die goed bij je passen.

Fase 2: Oriëntatie op de arbeidsmarkt

In deze fase ga je je heroriënteren op de arbeidsmarkt. Waar liggen kansen en mogelijkheden? Samen met de adviseur onderzoek je welke bedrijven je kunt benaderen en hoe je dit kunt doen. Netwerkactiviteiten, jobhunting en het bespreken van jouw CV en sollicitatiebrief maken tevens onderdeel uit van deze fase.

Fase 3: Begeleiding bij solliciteren

Met alle verkregen resultaten uit de eerdere gesprekken ben je er klaar voor om te solliciteren naar passende vacatures. Bij sollicitatiegesprekken houd je voor- en nabesprekingen met de adviseur. Er wordt uitgebreid ingegaan op het sollicitatiegesprek. Hierbij is een gelijkwaardig uitgangspunt belangrijk. Daarnaast is het belangrijk jezelf niet te ‘verkopen’ maar jezelf met overtuiging te presenteren met een gedegen zelfkennis.

Gedurende het gehele traject schrijft de adviseur rapportages conform de Wet Verbetering Poortwachter. Daarnaast weten ze alles van de regelgeving van het UWV. Ook met vragen omtrent wet- en regelgeving kun je dus terecht bij de adviseur.