Studiehuis

Bijles

In een rustige leer- en werkomgeving kunnen leerlingen werken aan hun zelfvertrouwen en motivatie. Ze kunnen een leerstrategie ontwikkelen die bij ze past. Er wordt gewerkt met een contactpersoon die de persoonlijke begeleiding verzorgt. Vaak wordt er een vast tijdstip in de week gezocht waar leerlingen kunnen komen voor begeleiding. Het uiteindelijke doel is dat de leerling zelfstandig in staat is zijn huiswerk te beheren en beheersen. Hulp bij je profielkeuze of beroepsopleiding keuze in het voortgezet onderwijs kan natuurlijk ook! Door middel van een korte test en vraaggesprek kan richting worden gegeven aan je toekomst.

Persoonlijkheidsanalyse

In het basisonderwijs wordt voor leerlingen van groep 7 en 8 samengewerkt met Elsina en de Gemeente Diemen om leerlingen voor te bereiden op het Voortgezet Onderwijs. Hierbij wordt naast de begeleiding gebruik gemaakt van een persoonlijkheidsonderzoek. Hierdoor worden persoonlijkheidskenmerken als tijdsbeleving, talenten, behoeften en leerstijl bekend. Met name de leerstijl is belangrijk. Dit vergemakkelijkt de keuze voor een passende middelbare school.

Dyslexie en touwtjespringen

Er kunnen achterstanden ontstaan omdat de informatie die via de ogen of de oren binnenkomt, niet op de juiste manier aankomt in de hersenen. Vaak is daar op een eenvoudige manier iets aan te doen. Het stappenplan in het boek ‘Dyslexie en touwtjespringen’ wordt gevolgd, deze methodiek geeft aanwijzingen en gerichte adviezen. Spelenderwijs maakt een kind zichtbaar vorderingen. En wat ook niet onbelangrijk is, deze spelletjes en creatieve manier van aanpak, zoals het kleien van de letters, zorgen voor ontspanning. De stress van het niet kunnen lezen verdwijnt en maakt plaats voor rust. Een kind dat weer lekker slaapt en goed in zijn vel zit, is op zich al winst. Als de ontspanning er is en datgene dat voor blokkade zorgde, weggenomen is, kan het oefenen met lezen pas echt beginnen. Ja, en dan wordt lezen leuk